Cele Fundacji

  1. Działalność na rzecz dobra publicznego przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska.
  2. Działalność na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, sportu, opieki socjalnej, dobroczynności oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Organizacja założona w 2013 roku.

Forma prawna organizacji: Fundacja.
 

Magdalena Markiewicz Prezes Zarządu
Leszek Twarogowski Wice Prezes Zarządu
Grażyna Szarek Członek
Szymon Markiewicz Członek

 


Dokumenty Fundacji

Statut Sprawozdanie z działalności fundacji IK 2014 Sprawozdanie z działalności fundacji IK 2015 Sprawozdanie z działalności fundacji IK 2016

FUNDACJA INKUBATOR KREATYWNOŚCI - MARCINKOWO 33A, 11-700 MRĄGOWO